Districts Friesland

What are the districts of Friesland? On this page you will find an overview of districts in the province Friesland. In total Friesland has 199 districts. The largest district of Friesland is Wijk 00 Drachten with an surface of 2 421 km2. The district with the highest population density is the district Wijk 32 Vlietzone with 9 775 inhabitants per square km.

Overview Friesland districts

In the overview below you will find all the districts of Friesland with their neighbourhoods in that district. Find the underlying postcodes and streets for each district.

districtneighbourhoods
Anjum - Noordoost
Boarnsterhim
Dokkum
Ee - Zuidoost
Hantum
Holwerd
Metslawier
Oosternijkerk - Noordwest
Skarsterlân
Ternaard
Wijk 00
Wijk 00
Wijk 00
Wijk 00 Bolsward
Wijk 00 Bouwhoek West
Wijk 00 Bouwstreek
Wijk 00 Burgum
Wijk 00 Centrum
Wijk 00 Drachten
Wijk 00 Franeker
Wijk 00 Gorredijk
Wijk 00 Harlingen
Wijk 00 Kollum
Wijk 00 Noord
Wijk 00 Noord
Wijk 00 West
Wijk 00 West-Terschelling
Wijk 00 Wolvega
Wijk 00 Zuid
Wijk 01 Akmarijp
Wijk 01 Centrum
Wijk 01 Greidhoek
Wijk 01 Heerenveen
Wijk 01 Langezwaag
Wijk 01 Midlum
Wijk 01 Midsland
Wijk 01 Noord
Wijk 01 Noord
Wijk 01 Oost
Wijk 01 Oost
Wijk 01 Oost
Wijk 01 Overig Smallingerland
Wijk 01 Sneek
Wijk 01 Sonnega
Wijk 01 Zuid
Wijk 01 Zuidwest
Wijk 02
Wijk 02 Bakhuizen
Wijk 02 Formerum
Wijk 02 Helomavaart
Wijk 02 Mantgum
Wijk 02 Mûnein
Wijk 02 Nijefurd
Wijk 02 Noord-Heerenveen
Wijk 02 Noordoost
Wijk 02 Noordwest
Wijk 02 Terwispel
Wijk 02 Tuinbouwgebied
Wijk 02 Wijnaldum
Wijk 02 Zuid
Wijk 02 Zuid
Wijk 02 Zuid
Wijk 03
Wijk 03 Balk
Wijk 03 Beetsterzwaag
Wijk 03 Bouwhoek Noord
Wijk 03 Hoornsterzwaag
Wijk 03 Koudum
Wijk 03 Lies
Wijk 03 Munnekeburen
Wijk 03 Ryptsjerk
Wijk 03 West
Wijk 03 Zuid
Wijk 03 Zuidwest
Wijk 04
Wijk 04 Bantega
Wijk 04 Hemelum
Wijk 04 Hoorn
Wijk 04 Jubbega
Wijk 04 Tytsjerk
Wijk 04 Ureterp
Wijk 04 West
Wijk 05 Bakkeveen
Wijk 05 Boornzwaag
Wijk 05 Earnewâld
Wijk 05 Franeker Zuidoost
Wijk 05 IJlst
Wijk 05 Oldeholtpade
Wijk 05 Oosterend
Wijk 06 Blesdijke
Wijk 06 Broek
Wijk 06 Oranjewoud
Wijk 06 Sumar
Wijk 06 Zuid IJlst
Wijk 07 Delfstrahuizen
Wijk 07 Eastermar
Wijk 07 Oost IJlst
Wijk 07 Steggerda
Wijk 08 Dijken
Wijk 08 Noordburgum
Wijk 08 Noordwolde
Wijk 08 West IJlst
Wijk 09 Doniaga
Wijk 09 Hurdegaryp
Wijk 09 Oosthem
Wijk 10 Binnenstad
Wijk 10 Echten
Wijk 10 Noordwest IJlst
Wijk 11 Echtenerbrug
Wijk 11 Zuidoost IJLst
Wijk 12 Eesterga
Wijk 12 Woudsend
Wijk 13 Bouwhoek
Wijk 13 Elahuizen
Wijk 14 Follega
Wijk 14 Weidestreek Oost
Wijk 15 Goingarijp
Wijk 15 Weidestreek West
Wijk 16 Weidestreek Zuid
Wijk 17 Haskerhorne
Wijk 17 Makkum
Wijk 18 Idskenhuizen
Wijk 18 Weidestreek Zuidwest
Wijk 19 Boarnsterhim
Wijk 19 Joure
Wijk 20 Kolderwolde
Wijk 20 Transvaalwijk & Rengerspark
Wijk 21 Bilgaard & Havankpark e.o.
Wijk 21 Langweer
Wijk 22 Legemeer
Wijk 22 Vrijheidswijk
Wijk 23 Lekkum e.o.
Wijk 23 Lemmer
Wijk 24 Blitsaerd
Wijk 24 Mirns
Wijk 25 Nijehaske
Wijk 26 Nijemirdum
Wijk 27 Oldeouwer
Wijk 28 Oosterzee
Wijk 29 Oudega
Wijk 30 Oldegalileën & Bloemenbuurt
Wijk 30 Oudehaske
Wijk 31 Oudemirdum
Wijk 31 Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek
Wijk 32 Ouwsterhaule
Wijk 32 Vlietzone
Wijk 33 Oranjewijk & Tulpenburg
Wijk 34 Heechterp
Wijk 34 Rijs
Wijk 35 Rohel
Wijk 35 Schieringen & De Centrale
Wijk 36 Camminghaburen
Wijk 36 Rotstergaast
Wijk 37 Grote Wielen & De Groene Ster
Wijk 37 Rotsterhaule
Wijk 38 Bedrijventerreinen-Oost
Wijk 38 Rottum
Wijk 39 Ruigahuizen
Wijk 40 Achter de Hoven
Wijk 40 Scharsterbrug
Wijk 41 Schepenbuurt
Wijk 41 Sint Nicolaasga
Wijk 42 Sinjohannesga
Wijk 42 Wielenpôlle
Wijk 43 Huizum-Oost
Wijk 43 Sloten
Wijk 44 Huizum-West
Wijk 44 Snikzwaag
Wijk 45 Aldlân
Wijk 45 Sondel
Wijk 46 Nijlân
Wijk 46 Terherne
Wijk 47 Terkaple
Wijk 48 Teroele
Wijk 49 Tjerkgaast
Wijk 50 Hempens/Teerns e.o. & Zuiderburen
Wijk 50 Vegelinsoord
Wijk 51 Wijckel
Wijk 51 Wirdum & Swichum e.o.
Wijk 52 Wytgaard e.o.
Wijk 53 Goutum e.o.
Wijk 54 Techum
Wijk 56 Wiarda
Wijk 58 De Werp
Wijk 60 De Zwette
Wijk 61 Vossepark & Helicon
Wijk 62 Vogelwijk & Muziekwijk
Wijk 63 Valeriuskwartier & Magere Weide
Wijk 64 Westeinde
Wijk 65 Buitengebied Noordwest
Wijk 69 "De Zuidlanden"
Wijk 70 Wergea & Warten e.o.
Wijk 71 Reduzum e.o.
Wijk 72 Grou e.o.
Wijk 73 Jirnsum e.o.
Cookies & Privacy

postcode.site is using functional and analytical cookies, to improve this website and the user experience. Read more about our cookies on the page: privacy policy.

View and configure cookie settings

You can change your preferences for the following cookies:

save
accept